26 de maig de 2013

La forma de pagament passa a ser un rebut únic mensual per familia, amb la cuota i la loteria. Als que paguen beneficis per loteria se'ls agruparà a una única cuota a un únic rebut al mes de juny.
 
S'apuja la cuota mensual dels fallers adults en 0,50 €.
 
A partir d'ara, el canvi de tipus de cuota tindrà lloc al seguent exercici faller del compliment d'anys del falleret o fallereta. (Del 1 d'abril al 31 de març)
Vos recordem les edats per a les cuotes:
 
PREUS CUOTES EJERC. 2013-14  
menors  1 any:....……0 €  
1-6 anys: .....…...... 5 €  
7-11 anys: .....……..8 €               
12-17 anys .……….10 €  
+18 anys: .....……..14,50 €

 


CONTACTE

C/ Font Cabilda
C.P. 46470 Massanassa (Valencia)
España

fallaeldivendres@gmail.com

HORARI CASAL

Divendres a partir de les 20h

Dissabtes a partir de les 20h

Diumenges, davall petició

LOTERIA

Dimecres de 19 a 20 h