13 D'ABRIL DE 2013

ACTA DE REUNIÓ JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE 13 D’ABRIL DE 2013   

 

Ordre del dia:

  1. Elecció de Presidents.

A Massanassa, a les 23:00 del dia 13 d’abril de 2013, es celebra Junta General Extraordinària prèvia convocatòria, amb un nombre aproximat, al inici, de 30 fallers majors per a tractar l’únic tema de l’ordre del dia.

  1. A l’inici d’aquesta junta General, s’acaba el plaç per apuntar-se a candidats de Presidents i Presidents infantil per l’exercici 2013-2014. No més hi ha un candidat a cada llista. Com a President Infantil l’únic candidat és Adrián Jumilla Escobar, per tant és nombrat com a President Infantil de la Falla del Divendres per a l’exercici 2013-2014 el xiquet ADRIÁN JUMILLA ESCOBAR. Com a President l’únic candidat és Alberto Jumilla Cuadrado. Tal i com indica els Estatuts modificats al 2012, la candidatura a President es tancada, es dir, amb la resta dels membres de la Junta Directiva, per tant Alberto Jumilla dóna a conèixer tota la Junta Directiva per que la Junta General la ratifique. Aquesta única candidatura es ratificada. (S’adjunta llista de la Junta Directiva ratificada).

Per altra banda, Alberto Jumilla recorda els drets i deures dels associats que s’indiquen als Estatuts i Règim Intern, sobre tot els deures de col·laboració per part de tots els associats per poder dur a terme el bon funcionament d’aquesta associació.

Es convoca per a unes dos setmanes Junta General Extraordinària per l’elecció de la Fallera Major Infantil  i per proposar novetats per a l’exercici que comença. Es recorda que el plaç per apuntar-se a la llista de candidates a Fallera Major Infantil acabarà el 23-4-2013, quinze dies després d’haver-se apuntat la primera candidata.

I sense més assumptes que tractar es tanca la reunió a les 23:30 hores.


CONTACTE

C/ Font Cabilda
C.P. 46470 Massanassa (Valencia)
España

fallaeldivendres@gmail.com

HORARI CASAL

Divendres a partir de les 20h

Dissabtes a partir de les 20h

Diumenges, davall petició

LOTERIA

Dimecres de 19 a 20 h