19.07.2012 11:00

Convocat el concurs de dibuix i redacció Falla Divendres 2013

CONCURS DE DIBUIX  INFANTIL I JUVENIL FALLA DIVENDRES

                La falla Divendres, mitjançant les seues delegacions cultural, infantil i juvenil, amb l'objectiu de promoure la participació dels infantils i juvenils en activitats de lectura, escriptura i dibuix, convoca el CONCURS DE DIBUIX INFANTIL I JUVENIL FALLA DIVENDRES 2013, amb les següents bases:

1. Podran participar tots els xiquets i juvenils fallers. Les categories son les següents:

                *CAT. INF-1: ANY NAIXIMENT: 2008 EN AVANT.

                *CAT. INF-2: ANY NAIXIMENT: 2007.

                *CAT. INF-3: ANY NAIXIMENT: 2005 I 2006.

                *CAT. INF-4: ANY NAIXIMENT: 2003 I 2004.

                *CAT. INF-5: ANY NAIXIMENT: 2001 I 2002.

                *CAT. JUV-1: ANY NAIXIMENT: 1997 - 2000.

                *CAT. JUV-2: ANY NAIXIMENT: 1994 - 1996.

2. El Dibuix tractarà sobre el tema "Fem falla". Es realitzarà en format DIN A-4 (21x29,7 cm), en paper o cartolina, sentit vertical, i podrà  fer-se amb tècnica lliure (rotuladors, témperes, etc.) Cada faller podrà entregar quants treballs desitje. Però només es farà entrega d'un premi per concursant.

3. El jurat estarà format per persones alienes a la falla, i la seua decisió serà inapel·lable.

4. Es presentaran dos sobres: un de grandària DIN A-4 amb el treball sense signatura ni cap nom, i un altre sobre de carta on anirà el nom de l'autor. Només s'especificarà als sobres l'any de naiximent, per tal de garantir l' imparcialitat dels premis.

5. El termini d'entrega de treballs començarà el 1 de setembre i  finalitzarà el dia 14 de setembre a les 22,00 hores. Es podran entregar a Pedro (delegat cultural), Cristina (delegada de juvenils), o a Vivi i Loreto (delegades d'infantils) els divendres al cassal faller.

6. L'entrega de premis tindrà lloc a un acte al cassal, la data del mateix és notificarà convenientment per correu electrònic, pàgina web i tauló d'anuncis.

7. PREMIS

                *Primer classificat de cada categoria: Publicació al llibret de la falla 2013 i trofeu.

                *Segon classificat de cada categoria: Trofeu.

                *Resta de participants: Diploma acreditatiu de participació.

Massanassa, 18 de juliol de 2013. Delegacions de Cultura, Infantils i Juvenils.

 

CONCURS DE REDACCIÓ  INFANTIL I JUVENIL FALLA DIVENDRES

                La falla Divendres, mitjançant les seues delegacions cultural, infantil i juvenil, amb l'objectiu de promoure la participació dels infantils i juvenils en activitats de lectura, escriptura i dibuix, convoca el CONCURS DE REDACCIÓ INFANTIL I JUVENIL FALLA DIVENDRES 2013, amb les següents bases:

1. Podran participar tots els xiquets i juvenils fallers. Les categories son les següents:

                *CAT. INF-1: ANY NAIXIMENT: 2005 I 2006.

                *CAT. INF-2: ANY NAIXIMENT: 2003 I 2004.

                *CAT. INF-3: ANY NAIXIMENT: 2001 I 2002.

                *CAT. JUV-1: ANY NAIXIMENT: 1997 - 2000.

                *CAT. JUV-2: ANY NAIXIMENT: 1994 - 1996.

2. La redacció tractarà sobre el tema "Què significa per a mi la falla", i haurà d'estar redactada en valencià. Es realitzarà amb lletra clara i llegible en format DIN A-4 (21x29,7 cm), amb un  límit de 1 full per als infantils i 3 fulls per als juvenils com a màxim, sentit vertical. Cada faller podrà entregar quants treballs desitje. Però només es farà entrega d'un premi per concursant.

3. El jurat estarà format per persones alienes a la falla, i la seua decisió serà inapel·lable.

4. Es presentaran dos sobres: un de grandària DIN A-4 amb el treball sense signatura ni cap nom, i un altre sobre de carta on anirà el nom de l'autor. Només s'especificarà als sobres l'any de naiximent, per tal de garantir l' imparcialitat dels premis.

5. El termini d'entrega de treballs començarà el 1 de setembre i  finalitzarà el dia 14 de setembre a les 22,00 hores. Es podran entregar a Pedro (delegat cultural), Cristina (delegada de juvenils), o a Vivi i Loreto (delegades d'infantils) els divendres al cassal faller.

6. L'entrega de premis tindrà lloc a un acte al cassal, la data del mateix és notificarà convenientment per correu electrònic, pàgina web i tauló d'anuncis.

7. PREMIS

                *Primer classificat de cada categoria: Publicació al llibret de la falla 2013 (si no tota, un resum) i trofeu.

                *Segon classificat de cada categoria: Trofeu.

                *Resta de participants: Diploma acreditatiu de participació.

Massanassa, 18 de juliol de 2013. Delegacions de Cultura, Infantils i Juvenils.

—————

Volver


CONTACTE

C/ Font Cabilda
C.P. 46470 Massanassa (Valencia)
España

fallaeldivendres@gmail.com

HORARI CASAL

Divendres a partir de les 20h

Dissabtes a partir de les 20h

Diumenges, davall petició

LOTERIA

Dimecres de 19 a 20 h