1.- DESCRIPCIÓ:

            El projecte “Fem Falla” consisteix en la creació, i execució del monument faller infantil per la pròpia comissió fallera.

2.- OBJECTIU:

            Com a objectiu bàsic, es pretén involucrar a tota la comissió en el treball per l’obtenció d’un monument propi, amb les senyes d’identitat de la nostra falla, coordinant i agrupant diferents sectors com l’infantil, juvenil, i fallers en general.

3.-ANÀLISI DEL RESULTAT:

            No es pot negar que aquesta activitat és un tant arriscada e innovadora; suposaria moltes hores de treball durant tot l’any, i de segur que el resultat serà criticat per uns, i valorat per d’altres; però hem de recordar que en els sis anys de falla que portem hem obtingut 5 vegades el 4º premi, i només una vegada el tercer; i que per molt dolent que puga eixir continuarem amb el quart premi com a mínim.

            Per altra banda, encara que els acabats no siguen segurament els mateixos que els que deixaria un artiste faller professional, hem de valorar la il·lusió que suposaria per als més menuts de la comissió – i per als no tan menuts- de vorer el seu propi monument plantat, cadascú amb el seu granet d’arena aportat amb esforç e il·lusió, ja siga pintant, empaperant, o fent un ninot.

            També hem de ressaltar la possible repercussió que tindria aquest ambiciós projecte, ressaltant el nostre caràcter de falla innovadora e interessada en fomentar la nostra cultura. En conclusió: pensem que si l’ implicació de la comissió és bona, no en tenim rés a perdre, i si molt que guanyar.

4.- FORMA DE TREBALL. ORGANITZACIÓ:

A: GRUP DIRECTOR (4 ó 5 persones)

B: MODELATGE (variable, segons talent, 4 a 6 persones)

C: REVESTIMENT BASE (2 persones coordinant el treball de tot el que volga)

D: REVESTIMENT FINAL I ACABAT (2 persones, a qui pugem trobar)

            Pertanyeria a la delegació cultural l’execució de l’esbós del monument, de la seua temàtica i composició i característiques.

5.- MATERIALS:

             Els materials necessaris serien:

 *Suro blanc: Es tractaria d’aconseguir de bades o al mínim preu d’un fabricant, o en el seu defecte seria subministrat per l’artiste faller. El cost no seria gens elevat.

 *Ferramenta de mà: cúters, paper de lija, pinzells... talladora de suro, casera. Cost mínim.

 *Cola d’empaperar: casera, feta amb farina i cola blanca.

 *Gotelé i pintura revestiment: un sac de 25 kg de gotelé 5 euros, cost gens elevat.

 *Fustes per a l’estructura: A banda de fustes reciclades, caldrá comprar tablers i fustes noves per garantir la seua estabilitat.

 *Paper de diari.

 6.- CONCLUSIONS:

             Per a concloure, pensem que seria una activitat innovadora al poble en l’actualitat on tots els xiquets i fallers podrien participar i que fomentaria l’esperit faller durant tot l’any, no només a les dates falleres.


CONTACTE

C/ Font Cabilda
C.P. 46470 Massanassa (Valencia)
España

fallaeldivendres@gmail.com

HORARI CASAL

Divendres a partir de les 20h

Dissabtes a partir de les 20h

Diumenges, davall petició

LOTERIA

Dimecres de 19 a 20 h